MENU

Reference

ROK 2019

Zateplení a fasáda Chráněné dílny
Sokolov (1,68 mil. Kč)

img

ROK 2019

Lesní cesta
Čistá
(4,7 mil. Kč)

img

ROK 2019

Bezbariérové úpravy 2.ZŠ
v Horním Slavkově
(1,8 mil. Kč)

img

ROK 2018

Modernizace rest. Pohoda vč.nábytku v Horním
Slavkově (300 tis. Kč)

img

ROK 2018

Novostavba kanceláří ÚSKK
v Horním Slavkově
(2,52 mil. Kč)

img

ROK 2018

Přestavba objektu MŠ Krásno na ZUŠ
v Horním Slavkově
(2,1 mil. Kč)

img

ROK 2017

Zateplení objektu šaten
Spartak v Horním Slavkově (2,8 mil. Kč)

img

ROK 2017

Chodník Dlouhá ulice
v Horním Slavkově
(3,75 mil. Kč)

img

ROK 2017

komunikace a parkoviště č.p. 614 v Horním
Slavkově (1,17 mil. Kč)

img
Další reference